• Odwiedziło nas: 244313 osób
  • Do końca roku: 158 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni

42-460 Mierzęcice
Przeczyce, ul. Tysiąclecia 6
Tel: (32) 288-70-12

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

***


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej informuje o tegorocznych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.


 

 

KRAJ

WOJEWÓ-DZTWO

 

POWIAT

 

GMINA

 

SP Przeczyce

 

Ogólne

63 %

w tym:

Ogólne 61,09%

w tym:

Ogólne 60,70%

w tym:

Ogólne 61,67%

w tym:

Ogólne

71,5 %

(Stanin 7- poziom wysoki)

w tym:

j.polski 71%

matematyka

54%

j.polski 69,47

matematyka 52,22%

j.polski 69,40%

matematyka 51,54%

 

j.polski 69,07%

matematyka

53,86 %

 

j.polski 71,8 %

matematyka 70,7%

 

j.angielski

71%

 

j.angielski

71,49%

 

j.angielski

72,30%

 

j.angielski 74,69%

 

j.angielski

81,6%

(stanin 7- poziom wysoki)

 


 

Dziękuję i serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i nauczycielom osiągniętych wyników.

 

Małgorzata Drzewiecka


 

***

 

Szanowni Państwo!

 

Mam przyjemność poinformować, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

Na liście zatwierdzonych projektów, na pozycji nr 1 znalazł się projekt „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 328 023,60 zł.

 

W związku z powyższym w nowym roku szkolnym zorganizowane będą dodatkowe nieodpłatne zajęcia w zakresie: matematyki, informatyki, przyrody, j. angielskiego, j. niemieckiego i szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto w ramach projektu planowane są nieodpłatne wycieczki do instytucji wspierających edukację oraz doposażenie szkoły w sprzęt informatyczny i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Dyrektor szkoły

 

Małgorzata Drzewiecka

***


INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

OD MIESIĄCA MAJA 2016 ROKU RODZICE DZIECKA UPRAWNIONEGO DO OTRZYMANIA BILETU MIESIĘCZNEGO ZE SZKOŁY MUSZĄ NAJPIERW ZAKUPIĆ BILET NA KARTĘ ŚKUP ( Śląska Karta Usług Publicznych) I DOPIERO PO PRZEDŁOŻENIU DOWODU ZAKUPU BILETU NA KARTĘ ŚKUP W SEKRETARIACIE SZKOŁY OTRZYMAJĄ ZWROT ŚRODKÓW ZA ZAKUPIONY BILET. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.***


 

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ

W PRZECZYCACH

Uczniowie, którzy osiągneli najwyższe wyniki:

czytaj więcej

25 czerwca 2016 r. po raz piąty w gminie Mierzęcice

odbyła się największa impreza promująca zdrowy tryb życia czyli Ogólnopolski Bieg Nowej Wsi

pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy,

Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły oraz Wójta Gminy Mierzęcice- Grzegorza Podlejskiego. 

V edycja Biegu Nowej Wsi za nami
czytaj więcej

Wyjazd na „zieloną szkołę” do Jastrzębiej Góry odbył się w dniach od 30.05.2016r. do 12.06.2016r.

W wyniku przeglądu ofert wybrano ośrodek „VIS” w Jastrzębiej Górze.

Oferta biura  „Pinokio” zapewniała ciekawy program w trakcie turnusu,

bardzo dobre warunki sanitarne budynku oraz korzystne warunki finansowe. 

Wypoczynek klasy III na zielonej szkole - Jastrzębia Góra
czytaj więcej

Zapraszamy!

V Bieg Nowej Wsi
czytaj więcej

Dzięki współpracy gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

oraz Sponsora Głównego, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, 

w sobotę 14 kwietnia br. odbył się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.


Mózg w akcji
czytaj więcej

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma