Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach

42-460 Mierzęcice
Przeczyce, ul. Tysiąclecia 6

Strona główna

 

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ

W PRZECZYCACH

Dzisiaj na tablicy

  

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Projektu Erasmus+ 

§ 1 Postanowienia ogólne 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w I etapie Konkursu na opracowanie znaku graficznego -logo Projektu Erasmus+.  3 najlepsze prace konkursowe wezmą udział w finale Konkursu, który odbędzie się w Bułgarii na spotkaniu nauczycieli koordynatorów.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach.
  3. Zwycięzcy konkursu, tj. uczniowie, którzy uzyskają I, II lub III miejsce, otrzymają następujące nagrody: 

                        a) punkty dodatnie z zachowania 

                                   1 miejsce – 30 punktów 

                                   2 miejsce – 20 punktów 

                                   3 miejsce – 10 punktów 

                        b) cząstkową ocenę celującą z plastyki albo z informatyki. O tym, z jakiego  przedmiotu zostanie wystawiona ww. ocena, decyduje komisja konkursowa w  porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu. 

c)      nagrodę rzeczowa: 

                                   1 miejsce – USB 

                                   2 miejsce - słuchawki douszne 

                                   3 miejsce - długopisy żarówka 

§ 2 Jury Konkursu I etap 

Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w składzie: 

- dyrektor szkoły, 

- koordynator projektu, 

- nauczyciel plastyki, 

- nauczyciel informatyki. 

 

§ 3 Terminarz Konkursu 

1.Termin składania prac: 15.12.2018r. 

Prace należy składać do nauczyciela języka angielskiego – koordynatora projektu 

2. Ogłoszenie wyników: 

do 21.12.2018r. 

§ 4 Przedmiot konkursu 

  1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego -logo, mającego stać się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu Erasmus+  “Inclusive Education – by Default or by Design”. Logo może zostać wykonane dowolną techniką plastyczną lub dostępnymi metodami IT (graficzny program komputerowy)
  2.  Logo powinno odzwierciedlać nowoczesny i innowacyjny charakter projektu oraz jego ważną cechę współpracy międzynarodowej.
  3. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i wszystkich szkół partnerskich.
  4. Logo powinno być wykonane na kartce z bloku technicznego (format A4).
  5. Logo wykonane w wersji komputerowej należy wydrukować, a ponadto dostarczyć na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD.
  6. W pracy powinien znaleźć się tytuł projektu oraz flagi bądź nazwy państw partnerskich. 

§ 5 Ocena prac konkursowych 

            1. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięskie prace z          uwzględnieniem  następujących kryteriów: 

            a. zgodność z Regulaminem, 

            b. innowacyjność i oryginalność projektu, 

            c. czytelność i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań, 

            d. walory kompozycyjne i kolorystyczne. 

            2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń projektu. 

Aktualności

Próbny egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.


Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych...

Czytaj Więcej o: Próbny egzamin ósmoklasisty

UWAGA: konkurs

 Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs zatytułowany:

„Jesienne dekoracje, czyli nostalgiczne pożegnanie lata”


1. Celem konkursu jest przyozdobienie sali lekcyjnej dekoracjami wykonanymi z surowców naturalnych, które kojarzą się z jesienią, np.: liści, zasuszonych kwiatów, żołędzi, kasztanów, dyni itp. oraz papieru i jego wytworów (np. bibuły, krepiny). Zakazane jest używanie...

Czytaj Więcej o: UWAGA: konkurs

Dzień Rodzinny

Dyrektor, rada pedagogiczna i pracownicy Szkoły Podstwowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach serdecznie zapraszają na Dzień Rodzinny, który odbędzie się w tut. placówce 08.06.2018r. o godzinie 10.45.

Czytaj Więcej o: Dzień Rodzinny