• Odwiedziło nas: 238602 osób
  • Do końca roku: 188 dni
  • Do wakacji: -2 dni

42-460 Mierzęcice
Przeczyce, ul. Tysiąclecia 6
Tel: (32) 288-70-12

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

***


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej informuje o tegorocznych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.


 

 

KRAJ

WOJEWÓ-DZTWO

 

POWIAT

 

GMINA

 

SP Przeczyce

 

Ogólne

63 %

w tym:

Ogólne 61,09%

w tym:

Ogólne 60,70%

w tym:

Ogólne 61,67%

w tym:

Ogólne

71,5 %

(Stanin 7- poziom wysoki)

w tym:

j.polski 71%

matematyka

54%

j.polski 69,47

matematyka 52,22%

j.polski 69,40%

matematyka 51,54%

 

j.polski 69,07%

matematyka

53,86 %

 

j.polski 71,8 %

matematyka 70,7%

 

j.angielski

71%

 

j.angielski

71,49%

 

j.angielski

72,30%

 

j.angielski 74,69%

 

j.angielski

81,6%

(stanin 7- poziom wysoki)

 


 

Dziękuję i serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i nauczycielom osiągniętych wyników.

 

Małgorzata Drzewiecka


 

***

 

Szanowni Państwo!

 

Mam przyjemność poinformować, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

Na liście zatwierdzonych projektów, na pozycji nr 1 znalazł się projekt „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 328 023,60 zł.

 

W związku z powyższym w nowym roku szkolnym zorganizowane będą dodatkowe nieodpłatne zajęcia w zakresie: matematyki, informatyki, przyrody, j. angielskiego, j. niemieckiego i szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto w ramach projektu planowane są nieodpłatne wycieczki do instytucji wspierających edukację oraz doposażenie szkoły w sprzęt informatyczny i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Dyrektor szkoły

 

Małgorzata Drzewiecka

***


INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

OD MIESIĄCA MAJA 2016 ROKU RODZICE DZIECKA UPRAWNIONEGO DO OTRZYMANIA BILETU MIESIĘCZNEGO ZE SZKOŁY MUSZĄ NAJPIERW ZAKUPIĆ BILET NA KARTĘ ŚKUP ( Śląska Karta Usług Publicznych) I DOPIERO PO PRZEDŁOŻENIU DOWODU ZAKUPU BILETU NA KARTĘ ŚKUP W SEKRETARIACIE SZKOŁY OTRZYMAJĄ ZWROT ŚRODKÓW ZA ZAKUPIONY BILET. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.***


 

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ

W PRZECZYCACH

Uczniowie, którzy osiągneli najwyższe wyniki:

czytaj więcej

Zapraszamy!

V Bieg Nowej Wsi
czytaj więcej

Dzięki współpracy gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

oraz Sponsora Głównego, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, 

w sobotę 14 kwietnia br. odbył się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.


Mózg w akcji
czytaj więcej

W sobotę 04 czerwca br. Studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Mierzęcicach wzięli udział w kolejnym wykładzie.

Tym razem autor wielu znakomitych książek dla dzieci i młodzieży- Waldemar Cichoń, przybliżył młodym odkrywcom tajemnice bestsellerów.

„Tajemnice bestsellerów – od kursu kreatywnego pisania po księgarskie półki”
czytaj więcej

Dzięki współpracy gminy Mierzęcice, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Sponsora Głównego, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, w sobotę 30 kwietnia br. odbył się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. 

Czy Calineczka może być silniejsza od Pudziana?
czytaj więcej

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma